w , ,

Ilości ludzi a ilość konfliktów

Gra w szachy.
unsplash.com

Ilość ludzi a konflikty – wnioski

Profesor Matsumoto, którego zespół przeprowadził całe badanie uważa, że ilość ludzi ma wpływ na częstotliwość występowania konfliktów, ale nie ma to jednoznacznego charakteru. Zdarza się, że hipoteza nie ma zastosowania w danej sytuacji.

Dodatkowo musimy brać pod uwagę inne czynniki takie, jak właśnie struktury społeczne czy zasoby materialne występujące na danym terenie, aby móc ostatecznie określić, co doprowadziło do eskalacji agresji i otwartej wrogości.

Na dzień dzisiejszy japońscy naukowcy uważają, że warto zająć się także konfliktami od ich wewnętrznej strony. Spróbują znaleźć odpowiedź na pytania o to, jak dochodzi do ich wybuchu, co powoduje konflikty wewnątrz grupy i jak można im zapobiegać.

Mieszkanki Madagaskaru podczas spaceru.

Głód na Madagaskarze to efekt zmian klimatycznych

Mężczyźni siedzący za biurkiem.

Praca przed komputerem zwiększa ryzyko udaru