w , ,

Rola homoseksualizmu w ewolucji

Dwie osoby trzymające się za ręce - cień.
unsplash.com

Badania porównawcze

Warto mieć na uwadze, że wnioski naukowców to nie wróżenie z fusów. Są poparte danymi statystycznymi. Do ich wykonania użyto wyników zgromadzonych przez kilka niezależnych źródeł – brytyjski Biobank, firmę 23&Me czy z National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health.

Wśród przebadanych osób znalazło się 480 tysięcy tych, które zadeklarowały, że choć raz w ich życiu doszło do stosunku z osobą tej samej płci. Ich geny porównano z 360 tysiącami osób, dla których homoseksualizm jest czymś obcym.

Zobacz także:  Niedługo ludziom zabraknie wody

W badaniu łącznie wzięło udział 840 tysięcy osób. Tak rozbudowana i zróżnicowana baza danych daje szansę na rzetelne przeanalizowanie i porównanie kodów genetycznych.

Kobieta pracująca w laboratorium.

Dioksyny – poznaj bliżej to zagrożenie

Śliwki na drewnianej paterze.

Jedz jak najwięcej śliwek