§1 Postanowienia ogólne

  1. Serwis internetowy sztosowe.pl (dalej jako „Serwis”) jest blogiem poświęconym nauce, rozwojowi osobistemu, zdrowemu żywieniu, diecie, zdrowemu stylowi życia oraz długowieczności.
  2. Serwis służy przede wszystkim do udostępniania treści informacyjnych i edukacyjnych.
  3. Korzystanie z Serwisu jest darmowe i nie wymaga rejestracji.

§2 Prawa autorskie

  1. Wszystkie treści publikowane w Serwisie, w tym artykuły, zdjęcia, grafiki, są chronione prawem autorskim i należą do właściciela Serwisu lub osób trzecich, z którymi Serwis współpracuje.
  2. Użytkowanie treści, w szczególności ich kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie w innych serwisach internetowych lub mediach bez wyraźnej zgody właściciela praw, jest zabronione.

§3 Odpowiedzialność

  1. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby publikowane treści były rzetelne i aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieaktualności.
  2. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne na stronach zewnętrznych.

§4 Postanowienia końcowe

  1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna w Serwisie.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.