w , ,

Ten list mógł zmienić wszystko

Ludzkie dłonie nad koranem.

Na niezadrukowanej stronie księgi Epistolae familiares pochodządzej z XV wieku polski uczony znalazł list, który miał zostać napisany przez kalifa i być skierowany do papieża.

Z treści, jaka jest w nim zawarta wprost wynika, że mimo prowadzonych wojen religijnych, wysoko postawieni przedstawiciele religijni mogli zawierać między sobą skuteczne i trwałe sojusze dyplomatyczne. Możliwe było także wystosowanie osobistej prośby.

Właśnie taka została zawarta we wspomnianym liście. Jego autor zwraca uwagę na to, że gdyby jego prośba została spełniona, to spojrzenie muzułmanów na chrześcijan mogłoby ulec całkowitej zmianie. To oznacza, że historia mogła mieć zupełnie inny bieg!