w , ,

Fale dźwiękowe mogą wpływać na intensywność opadów deszczu

;udzie idący z parasolami.

Fale dźwiękowe są falami mechanicznymi, które słyszy ludzkie ucho. Taka fala może zostać wywołana przez nasz aparat mowy, przez specjalne urządzenia czy przez zwierzęta. Następnie rozchodzi się ona w różnych mediach, którymi są ciała stała, płynne czy gazowe.

Dotychczas nie używano owych fal do manipulowania zjawiskami pogodowymi. Jednak w ostatnich miesiącach chińscy naukowcy poczynili w tym kierunku pewne kroki i być może na zawsze zmienią one postrzeganie zjawisk pogodowych w kontekście fal dźwiękowych!

Eksperyment, przeprowadzony przez Chińczyków dotyczył sfery, która coraz mocniej dotyka naszą cywilizację. Miał zapobiec suszy i wywołać większe opady deszczu. Działanie okazało się być skuteczne i przyciągnęły uwagę całego świata.