w

Jaki wpływ na nasze ciało wdychany przez nas smog?

smog warszawa

Zanieczyszczenie powietrza na obszarach miejskich jest powszechnie nazywane smogiem, słowem związanym ze sprzężeniem dymu i mgły. Można jednak wyróżnić dwa rodzaje smogu o różnych cechach: są one nazywane odpowiednio smogiem londyńskim (lub klasycznym) i smogiem Los Angeles (lub fotochemicznym) pod nazwą miast, w których wystąpiły cechy określonego rodzaju.

Klasyczny smog wynika z działania dwutlenku siarki i cząstek stałych w godzinach zbliżających się do świtu w warunkach niskiego nasłonecznienia, niskiej prędkości wiatru, temperatury zbliżonej do 0 ° C (sezon jesienno-zimowy). Powstaje w wyniku stagnacji w atmosferze cząstek stałych i dwutlenku siarki wytwarzanych przez spalanie, po sprzyjających warunkach pogodowych dla ustalenia zjawisk inwersji termicznej.

Czym jest smog?

Fotochemiczny Smog jest natomiast spowodowany działaniem tlenków azotu, tlenku węgla, ozonu i innych lotnych związków organicznych pod wpływem promieniowania słonecznego. Smog fotochemiczny występuje w lecie w środkowych godzinach dnia w obecności wysokiego nasłonecznienia, niskiej prędkości wiatru, temperatury powyżej 18 ° C.

Do uruchomienia fotochemicznego procesu smogu wymagana jest obecność światła słonecznego, tlenków azotu i lotnych związków organicznych, ponadto procesowi sprzyja wysoka temperatura atmosferyczna. Ponieważ tlenki azotu i lotne związki organiczne należą do głównych składników emisji na obszarach miejskich, miasta położone na obszarach geograficznych charakteryzujących się intensywnym promieniowaniem słonecznym i wysoką temperaturą (np. obszary śródziemnomorskie) są idealnymi kandydatami do opracowania odcinków intensywne zanieczyszczenie fotochemiczne.

W porównaniu do klasycznego smogu, fotochemiczny charakteryzuje się znacznie bardziej intensywną aktywnością chemiczną i ma złożony łańcuch reakcji zachodzących pod wpływem światła.

Co powoduje smog?

Ten rodzaj zanieczyszczenia stanowi problem dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. W rzeczywistości te ostatnie, posiadające organ taki jak liść o bardzo wysokim stosunku powierzchni do objętości, pochłaniają przez otwory w jamie ustnej dużą ilość zanieczyszczeń gazowych.

Niestety, biorąc pod uwagę, że reakcje, które prowadzą do powstania czynników fotochemicznych, są bardzo złożone, a ich rozkład jest powiązany z warunkami pogodowymi, trudno jest przewidzieć ich ewolucję i rozkład czasoprzestrzenny, a zatem podjąć niezbędne środki.

Jednak pomimo dużej liczby obecnych niebezpiecznych chemikaliów smog fotochemiczny nie wywołał tak dramatycznych skutków, jak klasyczny smog, który w najpoważniejszych epizodach spowodował tysiące zgonów przekraczających normalne wartości. Głównymi skutkami smogu fotochemicznego są silne podrażnienie oczu i trudności w oddychaniu.

smog-warszawa-1

Smog w Warszawie

W Warszawie normy trujących i szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi pyłów PM10 i PM2,5 bywają przekroczone przynajmniej dwu-, a niekiedy i trzykrotnie. Taka sytuacja ma miejsce przez statystycznie cztery miesiące w roku. Odkąd zaczęliśmy mierzyć w Polsce jakość powietrza, odczyty ze stacji pomiarowych są alarmujące. Pyły docierają bowiem do pęcherzyków płucnych, a nawet do naczyń krwionośnych, stamtąd zaś do krwiobiegu, dlatego są równie szkodliwe dla układu oddechowego, jak i układu krążenia.

Czytaj także: Jaki wpływ ma na Twoje ciało jedzenie cukru?

Zgodnie z danymi Krakowskiego Alarmu Smogowego mieszkańcy miast „wypalają” nawet kilka paczek tygodniowo. Warszawiak oddychając przeciętnie dwie godziny dziennie miejskim powietrzem wypala rocznie równowartość ponad 1200 papierosów. Władze miasta mają ambicję, aby Warszawa była „Zieloną stolicą Europy” jednak bez wprowadzenia rozwiązań zmierzających do zmiany priorytetów polityki transportowej nie uda się ograniczyć problemu zanieczyszczenia powietrza w Warszawie, gdyż za większość smogu wytwarzanego na terenie miasta odpowiedzialny jest transport samochodowy.

Napisane przez Daniel

Student uczelni biznesowej, założyciel portalu Sztosowe.pl, pasjonat nauk przyrodniczych. Interesujący się zdrowym żywieniem, dbaniem o swoje ciało, sportem oraz psychologią. Autor licznych publikacji dotyczących zdrowia oraz urody.