w ,

Top 10 zwierzęta które wyginęły – kiedyś świetnie radziły sobie na Ziemi

Szczątki wymarłego tura, znajdujące się w muzeum.
dinoanimals.pl

4. Tur z rodziny wołowatych

Tur jest uważany za bezpośredniego przodka wielu gatunków bydła hodowlanego. Wyglądem przypomina takie gatunki bydła domowego, jak węgierskie siwe bydło stepowe czy też bydło piemonckie. Długość tułowia u samców wynosiła około trzech metrów wraz z głową. Co ciekawe, samice tych zwierząt które wymarły były aż czterokrotnie mniejsze niż samce! Nie jest to jednak jedyna różnica pomiędzy płciami, występująca u zwierząt tej rasy.

Tury różniły się również pod względem ubarwienia. Samce były ciemnego, czarnego koloru a samice miały umaszczenie rdzawobrunatne. Charakterystyczne dla turów i przerażające, jeśli chodzi o wygląd były ich rogi. Ich budowa mogła budzić grozę – najpierw rosły na bok, następnie do góry po to, by ostatecznie skierować koniec rogów do przodu. Uważa się, że przyczyną wymarcia gatunku był naturalnie postępujący rozwój rolnictwa. Ostatnie tury były widziane pod koniec XV wieku w Bawarii.

Melanie Griffith przed i po operacjach plastycznych.

Top 10 nieudane operacje plastyczne gwiazd

projekt

Trwa strajk przeciwko projektowi Kai Godek